Dakkofferverhuur.nl verleent u hierbij toegang tot www.dakkofferverhuur.nl (en overige door Dakkofferverhuur.nl geregistreerde domeinnamen) (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene te bekijken en de mogelijkheid om te kunnen huren.

Dakkofferverhuur.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Dakkofferverhuur.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dakkofferverhuur.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dakkofferverhuur.nl. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dakkofferverhuur.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dakkofferverhuur.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dakkofferverhuur.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overige auteursrechten en intellectuele eigendom mbt de handels-, merk- en productnamen van Hapro liggen bij VDL Hapro BV.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.